In het belang van?

Beste Bredase veteraan,

Het blijkt dat de informatie, op basis waarvan ik gedwongen ben om terug te treden, anders is voorgesteld dan bij navraag is geconstateerd. Hierdoor voel ik mij verplicht u hiervan op de hoogte te brengen.

Bij de uitvoering van de 12de Bredase veteranendag en viering van 75 jaar vrijheid heb ik in overleg met alle bestuursleden een toespraak opgesteld en uitgesproken. Later heeft een bestuurslid mij gezegd dat de burgemeester van Breda mijn toespraak als niet passend heeft beschouwd. Bij navraag heeft een contactpersoon bij de gemeente mij aangegeven dat dit niet correct is. Dan vraag ik mij af of het maken van deze opmerking, die bij navraag niet correct blijkt te zijn, in het belang van wie is geuit? Is dit in het belang van Bredase veteranen gebeurd?

Bij de actie van de Paasbroden is mij kwalijk genomen het voortouw te hebben genomen wie op welk adres de veteraan zal gaan verrassen. Later heb ik op verzoek nog eens toegelicht om welke reden ik dit zo heb gedaan
Waarop één van de bestuursleden riep dat ik dat beter had moeten communiceren. Kennelijk is mijn toelichting op de verdeelplaats, waar wij toen bij elkaar waren, niet duidelijk geweest. Klaarblijkelijk stemt mijn uitleg in tweede instantie tot tevredenheid. En ik denk dan waarom is dit nodig? Wie heeft hier belang bij om de verdeling te bekritiseren? Is dit in het belang van Bredase veteranen?

De reden van het vertrek van één van de bestuursleden is uitvoerig besproken binnen het stichtingsbestuur. Daarbij is verduidelijkt dat zijn vertrek is gekoppeld aan de rol van de voorzitter SVB. Het betreffende vertrokken bestuurslid is gevraagd of dit juist is. Dan blijkt tot grote verbazing dat dit bestuurslid is vertrokken o.a. vanwege arrogant gedrag van één van zijn medebestuursleden, niet zijnde de voorzitter. En dat hij de reden van zijn vertrek heeft kenbaar gemaakt aan één ander bestuurslid, die kennelijk niet de moed had dit ter vergadering aan de orde te stellen en onjuiste beweringen tegen te spreken, als deze worden gesteld. Wie heeft hier belang bij om de feiten anders voor te doen dan de werkelijkheid? Is dit in het belang van de Bredase veteranen?

Verder is de opmerking gemaakt, dat de contactpersoon bij de gemeente heeft gezegd te hopen dat de voorzitter SVB op de 13de Bredase veteranendag niet weer zo’n toespraak zal houden als in 2019. Bij navraag geeft deze contactpersoon aan deze opmerking niet te hebben gemaakt. Maar wie heeft er nu belang bij om zo’n (onjuiste) opmerking te maken? Is dit in het belang van Bredase veteranen?

In het bijzonder heb ik mij geërgerd aan de beschuldiging door een bestuurslid dat ik een egoïst zou zijn en vanuit dit gedrag zou hebben gehandeld. Ik durf te betwijfelen of er één bestuurslid is, die meer tijd, geld en energie heeft besteed aan het bevorderen van de belangen van Bredase veteranen dan ik. Ik heb zelfs niet geaarzeld om een bestuurslid uit eigen zak schadeloos te stellen voor gemaakte kosten bij een bezoek aan de Ridderzaal, toen bleek dat dit niet doorging vanwege een verkeerde aanmelding. Wie heeft belang bij een actie om mij als egoïst te bestempelen? Is dit in het belang van Bredase veteranen gedaan?

Concluderend kan ik stellen dat ik gedwongen ben om af te treden als voorzitter op basis van een niet geldig genomen besluit en vanwege twijfelachtige beschuldigingen. Het resultaat is dat 3 van de 7 bestuursleden is opgestapt of dreigt op te stappen. Dit is een kwantitatief verlies maar gezien de competenties van de vertrekkende bestuursleden een nog groter verlies aan kwaliteit. Gezien mijn conclusie heb ik in feite alle reden om terug te komen op mijn eerder genomen besluit om afscheid te nemen als voorzitter. Maar wie heeft nu belang bij deze activiteiten, die ertoe leiden dat ik noodgedwongen ben teruggetreden? Is dit allemaal geschied in het belang van Bredase veteranen? Met veteranengroet,

Frans J.M. Dirks