• Foto's

    Deze website heeft veel leuke foto's als herinnering aan de bijeenkomsten.

  • Handige koppelingen

    Op deze pagina hebben we een aantal nuttig linkjes verzameld.

  • Downloads

    Soms is het makkelijk om een bestand te kunnen bewaren, deze verzamelen we op deze pagina.

Nieuw op de site

20. mei, 2022

Geen inloop in mei

Vanwege Hemelvaart is er op 26 mei geen inloop bij Huize Raffy.

20. mei, 2022

Maandelijkse veteranen borrel Heeren van Breda

De maandelijkse veteranen borrel bij de Heeren van Breda is vanwege het Spanjaardsgatfestival een week later. Dus niet op 2 juni (eerste donderdag van de maand) maar op 9 juni van 17:00-19:00. Hopelijk zien we zowel nieuwe als bekende gezichten.

Witte Anjer Perkje - uitnodiging

Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse Gemeenten riep in 2019 gemeenten in het land op om onze veteranen te bedanken, te eren en te waarderen met een speciaal Witte Anjer Perkje. Het symbool van erkenning en waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de vrede.
Ook Breda geeft gehoor aan deze oproep tot het aanleggen van een herdenkingsplek.
Graag nodigen wij u dan ook uit op donderdag 9 juni in het Park Valkenberg
(locatie: in- en uitgang aan de John F. Kennedylaan) voor de officiële ingebruikname van het – tijdelijke - Witte Anjer Perkje*.
(*de definitieve locatie wordt in afstemming met vertegenwoordiging van de Bredase
Veteranen en de Gemeente Breda nader bepaald).
Het programma luidt als volgt:
11.00 uur welkom door vertegenwoordiger van de Stichting Veteranen Breda
11.05 uur speech door burgemeester Paul Depla
11.15 uur officiële onthulling van Witte Anjer Perkje door mw. S. Veldman en
dhr. T. Voesenek
11.30 uur einde officiële programma
Graag tot donderdag 9 juni a.s.

uitnodiging Witte Anjer Perkje 2022 -1

Hierbij ook de volledige uitnodiging

Spanjaardsgat Festival

Namens Commandant Nederlandse Defensie Academie (NLDA), generaal-majoor der mariniers mr. R.G. Oppelaar, hebben wij de eer u uit te nodigen voor het relatieconcert NLDA op donderdag 2 juni 2022 van 20:15 – 23:00 uur.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Het relatieconcert heeft plaats tijdens het Spanjaardsgat Festival op de pontons, die speciaal voor dit muziekfestival worden aangebracht in het water van het Spanjaardsgat.

U kunt zich laten vergezellen door één introducé en ook bij de nazit op het ponton bent u van harte uitgenodigd.

Ná aanmelding én op vertoon van deze uitnodiging kunt u zich melden bij de loopbrug tussen 20.00-20.20 uur. Voor de herkenbaarheid verzoeken wij de veteraan om de veteranenspeld te dragen. Er zijn gereserveerde zitplaatsen beschikbaar. Voor verdere algemene informatie verwijs ik u graag naar de website: www.hetspanjaardsgat.nl.

Uw aanmelding, onder vermelding van uw achternaam en voorletters en die van uw introducé, zien wij graag uiterlijk 25 mei 2022 per mail tegemoet op andykarten@bredaseveteranen.nl

Hopelijk zien we jullie in grote getalen op 2 juni. Met vriendelijke groet het bestuur van de Stichting Veteranen Breda.

Post ontvangen van de Bredase Veteranen

Ontvang je geen uitnodiging per post voor de Bredase Veteranendag dan mag je ons hierover benaderen (zie de pagina contact).

Indien je nog werkzaam bent als militair, kijk dan eerst Peoplesoft na, of je wel toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Dat gaat als volgt:

Vinkjes in Peoplesoft t.b.v. verkrijgen veteranenpas en uitnodiging lokale Veteranendag

Ga naar Selfservice -> Persoonlijke Instellingen -> en kies voor Pasfoto. Vink deze aan en sla op.

Zet daarna bij Correspondentie achter Veteraneninstituut het vinkje NAW aan en sla dit op.

Wanneer de vinkjes zijn aangezet zal u t.z.t. uw veteranenpas gaan ontvangen en/of uitgenodigd worden voor de lokale Veteranendag in uw gemeente.

Als u dit reeds heeft gedaan maar nog niets heeft ontvangen moeten wij u doorverwijzen naar DCHR.

Het telefoonnummer van DCHR is 0800-2255733 optie 3. (bereikbaar ma t/m vrij 8.00 t/m 12.00)