Nieuws

Gisteren hebben we op Facebook het bericht ontvangen dat Ellen Scheltinga is overleden. De  ziekte die al jaren veel energie van haar vergde heeft haar uiteindelijk geveld. Ellen, wij allen hopen dat je nu de rust hebt gevonden, waarnaar je zo verlangd hebt.

Ellen is een aantal jaren bestuurslid geweest van onze stichting. Wij hebben Ellen leren kennen als een prettige vrouw in de omgang, die nauwgezet haar werk verrichtte. In haar communicatie was ze dikwijls direct en wond er geen doekjes om wat ze precies bedoelde. Dat werd door iedereen zeer gewaardeerd. Wij zullen haar gedenken als een zeer betrokken vrouw met een hart voor veteranen.

Met hartelijke gevoelens van medeleven, namens alle Bredase Veteranen,

Frans J.M. Dirks

Voorzitter SVB