Paul Depla
Lighthouse Fotografie Breda

Paul Depla
Lighthouse Fotografie Breda

VOORWOORD

Breda heeft als garnizoensstad een lange militaire traditie. Het kasteel van Breda was oorspronkelijk de residentie van de Nassaus. Vroeg in de 19de eeuw veranderde het in de Koninklijke Militaire Academie. Marcherende cadetten met loodzware bepakking horen dan ook al meer dan 200 jaar in het straatbeeld van Breda. Veel Nederlandse officieren hebben hier hun opleiding genoten en hebben op die manier een band met de stad en het toonaangevende opleidingsinstituut.

Breda en de Nederlandse Defensie Academie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar het logisch en mogelijk is, slaan we de handen ineen. Het ondersteunen van een lokale veteranendag voor de Bredase veteranen is daar een mooi voorbeeld van. Het idee kwam uit de stad en gezamenlijk hebben we dit initiatief omarmd. Breda kent daarom sinds 2008 een Bredase Veteranendag die voorafgaand aan de Nationale Veteranendag op het Malieveld plaatsvindt. Op deze manier stellen we Bredase veteranen in de gelegenheid om naar één of beide bijeenkomsten te gaan.

Het is mooi om hier in de stad ‘onze eigen’ veteranen te ontmoeten. Het gaat om Bredase mannen en vrouwen die zich ingezet hebben voor vrede en veiligheid wereldwijd. De lokale veteranendag biedt de deelnemers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Voor sommigen is het zelfs een kleine reünie. Maar misschien nog belangrijker is de ontmoeting tussen de stad en de Bredase veteranen. Deze geeft de veteraan, jong en oud, een gezicht. Een moment van erkenning en een blijk van waardering. Ik ontmoet u daarom graag als deelnemer of als toeschouwer tijdens de Bredase Veteranendag.

Burgemeester van Breda   

Paul Depla