Financiële informatie voor (gewezen) militairen

Verschillende onderwerpen op financieel gebied voor uw informatie

IGK Jaarrapportage 2020

Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend