IGK Jaarrapportage 2020

Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend