Tenue voor Veteranen bij erecouloir

Het Veteranen Platform streeft er hierbij naar dat de deelnemers er correct en verzorgd uitzien. Dit is medebepalend voor de waardigheid van de herdenking of plechtigheid.

Financiële informatie voor (gewezen) militairen

Verschillende onderwerpen op financieel gebied voor uw informatie

IGK Jaarrapportage 2020

Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend