Speech burgemeester 23 okt

Tekst van de toespraak van burgemeester Depla op de parade tijdens de veteranendag.

Social Bredase Veteranen Heeren van Breda

Na een goed begin in september is er op 7 oktober weer een social voor Bredase veteranen. Om elkaar te herkennen graag de veteranenspeld dragen. Lees meer in de download.

Brief-veteranen-namens-minister

Brief van de minister van defensie aan veteranen over actualiteiten betreft Afghanistan en de mogelijke impact op veteranen.

Financiële informatie voor (gewezen) militairen

Verschillende onderwerpen op financieel gebied voor uw informatie

IGK Jaarrapportage 2020

Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend