Nieuws van 20 maart 2020

Geachte Bredase Veteranen,

De crisis door COVID-19 of het coronavirus zet alles op zijn kop.

Zo ook onze activiteiten voor de Bredase veteranen.

Gisteravond hebben we in een videoconferentie onze bestuursvergadering gehouden.

Besloten is om de optie voor de 13de Bredase Veteranendag op vrijdag 19 juni te laten vallen.

Hiervoor in de plaats komt nu zaterdag 24 oktober 2020, samen met de Poolse gemeenschap.

Ook nog vanwege 75 jaar bevrijding in Nederland.

Inmiddels zijn ook het Jazz- en Spanjaarsgatfestival geannuleerd. En dat betekent dat er geen academieconcert wordt gehouden. Dat vervalt dus.

Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen, zal de Dodenherdenking in een aangepaste versie doorgang vinden. Voor u is het dus van belang hierover het nieuws goed te blijven volgen.

Wij hopen dat u goede nota wilt nemen van bovenstaande wijzigingen. Maar ook dat u begrip kunt opbrengen voor de geplande aanpassing.

Met Veteranengroet namens het stichtingsbestuur,

 

Frans J.M. Dirks

Voorzitter

Update 18 juni:  aanvullende op eerder annuleringen is er een alternatief voor de landelijke Veteranendag, voor maximaal 30 personen.

Programma 2020

STICHTING VETERANEN BREDA PROGRAMMA 2020

d.d.

Wat

Opmerkingen

16-jan

Nieuwjaars Indisch rijstbuffet Raffy

i.s.m. Huize Raffy

30-jan

Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

27-feb

Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

26-mrt

Geannuleerd: Veteranen inloophuis + Indisch rijstbuffet

i.s.m. Huize Raffy

27-apr

Geannuleerd: Vlaggenparade Koningsdag

i.o.m. C-NLDA

30-apr

Geannuleerd: Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

04-mei

Dodenherdenking aangepaste vorm

info doorsturen

28-mei

Geannuleerd: Academie concert

i.o.m. C-NLDA

28-mei

Geannuleerd: Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

19-jun

Geannuleerd: 13de Bredase Veteranendag

 

25-jun

Geannuleerd: Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

27-jun

Geannuleerd: Nederlandse landelijke veteranen dag + Ridderzaal
Alternatief samen kijken in het Gemeenschapshuis Kievitslaan in Effen. Maximaal 30 personen, opgeven via e-mail andykarten@bredaseveteranen.nl 

 

30-jul

Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

15-aug

Indië herdenking

volgt

27-aug

Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

03-sep

Prinsjesdag

 

24-sep

Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

24-okt

13de Bredase Veteranendag samen met de Poolse gemeenschap

 

29-okt

Gezamenlijk Indisch rijstbuffet

i.s.m. Huize Raffy

26-nov

Veteranen inloophuis de Baronie

i.s.m. Huize Raffy

STICHTING VETERANEN BREDA PROGRAMMA 2020

Nieuwe versie van 18 juni 2020 voor printen en/of opslaan.
Veteranen inloop juni geannuleerd
Landelijke Veteranendag juni alternatief