Agenda

Het veteranen inloophuis op de laatste donderdag van de maand (van 20:00-22:00) is weer mogelijk in Huize Raffy. We zijn daarbij afhankelijk van de regels van Huize Raffy. Krijgt u geen email met informatie over de inloop dan is uw e-mailadres mogelijk niet bekend bij het bestuur. Graag uw e-mailadres en wijziging daarvan doorgeven aan andykarten@bredaseveteranen.nl. Zie inloophuis pagina.

Elke eerste donderdag van de maand is er een borrel bij de Heeren van Breda op de Grote Markt (van 17:00-19:00).

Overige activiteiten

Zaterdag 27 april 2024 Buitengewone Vlaggenparade

Op zaterdag 27 april 2024 vindt, ter gelegenheid van Koningsdag, de Buitengewone Vlaggenparade plaats op de Parade van het Kasteel van Breda.

U bent hiervoor wederom van harte uitgenodigd.


Toegang: de Stadhouderspoort aan het Kasteelplein is open van 08.45 tot 09.30.Wees voor een mooie plaats op de tribune op tijd. Er zijn dit jaar geen speciale plekken voor veteranen gereserveerd. Ervaringen van vorige jaren hebben ons geleerd de de overige Bredanaars zich toch niets van aan trekken.


Tenue: herkenbaarheid als veteraan wordt zeer op prijs gesteld.


Tijden:

09.50 uur Aanvang ceremonie

10.15 uur Einde ceremonie

10.30 uur Aanvang receptie en concert op de Parade

11.30 uur Einde programma

Bredase Volksuniversiteit

In samenwerking met de Bredase Volksuniversiteit gaan we enkele bijeenkomsten organiseren om aandacht te geven aan de veteraan en thuisfront.

Zaterdag 26 oktober 2024: Bredase Veteranendag

Ook dit jaar valt de Bredase Veteranendag samen met de viering van de Bredase bevrijding. 

Zodra meer activiteiten bekend zijn zullen we deze pagina aanpassen.